Společnost pro správu Vaší nemovitosti.

PRAŽSKÁ STAVEBNÍ A PROJEKČNÍ S.R.O.

Stavební činnost

Naše společnost Pražská stavební a projekční s.r.o. se zabývá projekcí pozemních staveb. Především novostavbami a rekonstrukcemi bytových domů, rodinných domů, zařízení občanské vybavenosti, průmyslových objektů a areálů, administrativních budov, komunikací a inženýrských sítí. Klientům zajistíme kompletní inženýring (vyřízení stavebního povolení), včetně vyjádření veškerých dotčených orgánů při stavebním či územním řízení. Zajišťujeme kompletní servis při změnách územních plánů. Naše společnost poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě či změnách územního plánu, včetně spolupráce se zkušenými pořizovateli a urbanisty. Budeme hájit Vaše práva při chystaných změnách územního plánu a připravíme pro Vás vhodnou strategii. Stejně tak Vám pomůžeme při složitých jednáních mezi obcí (městem) a developerem, připravíme smlouvy a další podklady nebo Vás budeme zastupovat při jednání se stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány. V neposlední řadě jsme připraveni Vám pomoci i ve stavebním řízení, ať už se jej účastníte na kterékoli straně. Příklady činností poskytovaných naší společností v segmentu projekčních a stavebních činností.
  • – Územní plán (změny, úpravy, posouzení nemovitosti z hlediska ÚP pro nákup-prodej, námitky, připomínky, konzultace, zastupování klienta při jednání o ÚP)
  • – Zpracování projektové dokumentace
  • – Stavební povolení (stavební a územní řízení)
  • – Demoliční výměry
  • – Pasporty staveb
  • – Geodetické práce
  • – Energetické štítky budov
  • – Odhady nemovitostí
  • – Kompletní inženýring (získávání stanovisek úřadů a síťařů pro stavební řízení)
  • – Výstavba (domy, terénní úpravy, rekonstrukce, demolice)

Jednatel

David Vyvážil

Jednatel DV

Office

info@psap.cz
Pražská stavební a projekční s.r.o.
Freyova 82, 190 00 Praha 9-Vysočany
IČO: 092 45 006
č.ú.: 293561994/0300

Zásady cookies

Sídlo

info@psap.cz
Pražská stavební a projekční s.r.o.
Letců 677/22, Praha 9 Kbely, 197 00
IČO: 092 45 006
č.ú.: 293561994/0300