Společnost pro správu Vaší nemovitosti.

PRAŽSKÁ STAVEBNÍ A PROJEKČNÍ S.R.O.

Lesnictví, odpady a ekologie

Naše společnost Pražská stavební a projekční s.r.o. zajišťuje výkon odborné správy lesa. Dále poskytujeme komplexní služby v lesním hospodářství těžební a pěstební práce, výkup dřeva a prodej sadebního materiálu. Vlastníci lesů jsou podle §32 z. č. 289/95 Sb. o lesích jsou povinni preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozující les tj. kůrovců vyskytujících se především na smrku. Z toho důvodu je nutné veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. 3. zpracovat nebo asanovat nejpozději do 31. 5. téhož roku, v porostech zasahující do polohy nad 600 m n.m. do 30. 6. Mezi naše činnosti patří i likvidace odpadů. S pomocí spřízněných společností jsme schopni likvidovat odpady skupiny “O” ostatní , ale i skupiny “N” nebezpečné. V neposlední řadě se zabýváme ekologií a to především takzvaným “Ekoterorismem”.  Není vyjímkou , že se na Vašem pozemku objeví lidé z ekologických spolků, kteří hrozí nálezy chráněných živočichů či podobných věcí , které Váš pozemek znehodnocují či Vás omezují v užívání Vaší nemovitosti. Právě pro Vás jsme tu my. Vše prozkoumáme , vyhodnotíme a prověříme. V případě oprávněnosti zajistíme napravné opatření takového charakteru a rozsahu, aby jste i nadále nebyli pod záštitou “ekologie” připraveni o svá práva. Příklady činností poskytovaných naší společností v segmentu lesnictví, odpadů a ekolgie.
  • – Správa lesních osnov
  • – Lesní práce (kácení, sázení, likvidace polomů, prořezy, probírky, bezpečnostní prořezy, vývoz klestu, opatření proti okusu)
  • – Údržba a budování lesních cest
  • – Úprava a čištění koryt řek, potoků a svodnic
  • – Zahradnické práce (sečení trávy, údržba keřů a stromů, kácení)
  • – Likvidace dřevní hmoty (štěpkování, skládkování)
  • – Likvidace a recyklace odpadů “O” ostatních (zemina a kamení, sutě, betony, cihly
  • – Likvidace odpadů “N” nebezpečné
  • – Provádění laboratorních zkoušek – (zkoušky ekotoxicity zeminy, stavebních odpadů a vody)
  • – Biologické posudky, dendrologické zprávy, rizikové posudky, rozptylové studie, hlukové studie, hydrogeologické, geologické a pedologické posudky.

Jednatel

David Vyvážil

Jednatel DV

Office

info@psap.cz
Pražská stavební a projekční s.r.o.
Freyova 82, 190 00 Praha 9-Vysočany
IČO: 092 45 006
č.ú.: 293561994/0300

Zásady cookies

Sídlo

info@psap.cz
Pražská stavební a projekční s.r.o.
Letců 677/22, Praha 9 Kbely, 197 00
IČO: 092 45 006
č.ú.: 293561994/0300